Copyright - Thuis met Lilian

Ga naar de inhoud.
© Copyright 2020 – heden Thuis met Lilian

Logo

is een geregistreerd merk van Thuis met Lilian


Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Thuis met Lilian is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Thuis met Lilian, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Thuis met Lilian is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

Voor meer informatie gaat u naar de contactpagina.


Thuis met Lilian

Logo
Terug naar de inhoud